Szolgáltatásaink

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Közös képviselet ellátása:

 • Közgyűlések előkészítése, összehívása, az ott hozott határozatok végrehajtása
 • Tulajdonosi folyószámlák naprakész göngyölítése, ellenőrzése
 • Tárgy évet követő költségvetés megtervezése
 • A társasház tulajdonosközösségének harmadik személlyel szembeni érdekképviselete
 • Szükséges szerződések megkötése, azok koordinálása, felügyelete
 • Harmadik személlyel történő, akár a tulajdonosközösség egy tagjával szembeni érdekképviselet (a törvényben meghatározott többség döntéseinek, akaratának érvényesítése)
 • A társasházak működésével kapcsolatos pályázatok figyelése
 • A házat érintő pályázati anyagok elkészítése

Gazdasági, könyvelési feladatok:

 •  A társasház bevételeinek, kiadásainak könyvelése (havi zárások és naplófőkönyvi kimutatások elkészítése)
 • Keresztanalitika
 • Tervezett költségvetési költségtényezők rendszeres viszonyítása
 • Éves költségvetési beszámoló elkészítése
 • A tulajdonosközösség számára harmadik személy által benyújtott számlák alapján az aktuális kötelezettségek kiegyenlítése
 • A társasház működésének, üzemeltetésének biztosítása
 • Adóhivatalnál történő bejelentés, adószám megkérése (szükség szerint)
 • Az adóbevallás benyújtása, adójellegű kötelezettségek végrehajtása
 • Okszerű gazdálkodás a társasház üzemeltetési számláján jóváírt mobilizálható összegek felhasználását illetően
 • Közös költség és a bérleti díj tartozások kimutatása
 • Hátralékos tulajdonosok felszólítása, fizetési meghagyás, kötelezés
 • Közgyűlési határozat alapján jelzálogjog bejegyzés

Teljes körű jogi képviselet:

 • A TTV-ben és a számviteli törvényben foglaltak szerinti, a gazdálkodáshoz kapcsolódó iratanyagok megszerkesztése, azok jogi átvilágítása
 • Harmadik személlyel szembeni érdekképviselet
 • A társasház jogi helyzetének átvilágítása
 • Szervezeti és működési szabályzat elkészítése

Műszaki jellegű szolgáltatások:

 • Váratlan meghibásodások gyors hatékony elhárítása
 • Társasház állagának, felszerelési és berendezési tárgyainak ellenőrzése
 • Érintésvédelmi, tűzvédelmi előírások betartása
 • A szaktudást nem igénylő feladatok azonnali elvégzése
 • Rendszeres műszaki bejárás
 • Rekonstrukciós javaslatok elkészítése, azok kivitelezésének koordinációja
 • A karbantartási munkák ellátása, ennek felügyelete

Hőköltség felosztás:

 • Fűtésmérők leolvasás, adatok feldolgozása
 • Fővárosi Gázműveknél történő közreműködés, számlák rendszerezése
 • Gázártámogatások feldolgozása, támogatások összegének kiszámítása
 • Hő-díj előleg megtervezése
 • Tulajdonosi egyenlegközlők, összesítések elkészítése